تاریخچه شرکت

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
مسئول واحد: محمد ابراهیم اسکندری

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد

پست الکترونیکی: omiddadar@gmail.com
وب سایت: http://www.kbepdco.ir

تاریخچه صنعت برق در ایران

در سال 1279 هجري شمسي يك موتور برق 12 اسبي 110 ولت از خارج از كشور خريداري و در "بالا خيابان مشهد" نصب شد تا براي روشنايي حرم مطهر حضرت‌ امام‌رضا(ع) مورد استفاده قرار گيرد. اما اولين مجوز تاسيس يك كارخانه برق در كشور به يك بازرگان ايراني به نام حاج‌حسين آقا امين‌الضرب داده شد . حاج امين‌الضرب اقدام به تاسيس اولين كارخانه برق عمومي در تهران كرد. تهران تا سال 1283 هـ.ش فاقد برق بود. از اين زمان به بعد چند خيابان عمده تهران داراي برق شدند
در اين هنگام شهرداري تهران مسووليت تهيه، نصب ،‌تعمير و نگهداري تأسيسات مربوط به روشنايي معابر را برعهده داشت و به اين منظور در شهرداري تهران واحدي به نام "اداره روشنايي" ايجاد شد.
تا اينكه در سال 1315 با تصويب اساسنامه مؤسسه برق شهرداري تهران،‌اداره روشنايي شهرداري به مؤسسه برق تهران تبديل شد و به عنوان يك مؤسسه مستقل زيرنظر شهرداري به انجام وظايف خود پرداخت.
در واقع تا سال 1341 براي مديريت برق كشور سازمان واحدي وجود نداشت و تصميمات كلان از طريق وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداريها و مؤسسات خصوصي يا دولتي متولي برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال مي‌شد. با افزايش تقاضا و خارج شدن توليد و مصرف برق از وضعيت محدود منطقه‌اي و بخصوص ايجاد نيروگاههاي آبي در برنامه سوم عمراني كشور كه از مهرماه 1341 به اجرا گذاشته شد، صنعت برق اهميت بيشتري يافت و ايجاد سازمان مستقلي براي توسعه اين صنعت لازم تشخيص داده شد. به اين منظور در دي‌ماه 1341 سازمان برق ايران تأسيس شد.
توسعه سريع صنعت برق فكر ايجاد وزارتخانه‌اي براي تأمين آب و برق موردنياز كشور را ايجاد كرد و برهمين اساس در 22 اسفند 1342 وزارت آب و برق تأسيس شد. در تيرماه 1344 قانون توسعة مؤسسات برق غيردولتي به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا (مجلسين وقت)‌رسيد. همين طور براساس ماده 2 قانون سازمان برق ايران در سال 1346 به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا كشور را از نظر تأمين برق،‌بدون الزام به پيروي از تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم و به تدريج نسبت به تأسيس شركتهاي برق منطقه‌اي اقدام كند.
در سال 1348 نيز شركت توانير با مسؤوليت توسعة‌تأسيسات توليد، انتقال و عمده فروشي برق تشكيل شد.
در 28 بهمن 1353 با محول كردن برنامه‌ريزي جامع و هماهنگ‌كردن فعاليت انرژي در سطح كشور به وزارت آب و برق اين وزارت به وزارت‌ نيرو تغيير نام يافت و در همان سال و سال بعد تغييراتي در اساسنامه شركت توانير ايجاد شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شرايط جديدي كه در صنعت برق از نظر كيفي و كمي ايجاد شد مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژه‌اي يافت و سرانجام شركت توانير در مهرماه سال 1374 به سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران(توانير) تبديل و وظايف و مأموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به اين سازمان محول و پست مديرعامل اين سازمان به معاونت امور برق داده شد.
بالاخره در جلسه مورخ 27/9/81 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شركت توانير تغييراتي ايجاد و اساسنامه آن به نام شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)‌به تصويب رسيد.

 بازار برق ایران - تشکیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

صنعت برق به عنوان یک صنعت زیر بنایی در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادی گردیده است، که از آن به عناوین مختلفی چون تجدید ساختار، مقررات زدایی و ... یاد می‌شود. در ساختار جدید بر خلاف ساختار سنتی قدیم که در آن مالک سیستم تولید، انتقال و توزیع یکی بوده و تحت مالکیت واحد بهره‌برداری می گردید، سیستمهای تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر مجزا می گردند و به صورت مستقل اداره می‌شوند.

در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا بازار برق راه‌اندازی شده و یا اینکه در حال مطالعه و راه‌اندازی می‌باشد. در کشور ما در راستای این تجدید ساختار، از اول آبان ماه سال ۱۳۸۲ بازار برق رسما راه اندازی گردید. همزمان با شروع كار بازار برق، در تاریخ ۳/۸/۸۲ پيشنهاد تشكيل شركت، توسط وزارت نيرو به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي در آذرماه۸۲ پيشنهاد وزارت نيرو رابه مجلس ارسال داشت.

در اسفندماه سال۸۲، در تصويب بودجه سال ۸۳ کشور، بند "ي"، در تبصره ۱۲ پيش بيني شدكه شركت مديريت شبكه تشكيل گردد. اين بند مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و به مجلس عودت داده شد. با اصرار مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب واقع شد.

در سال ۱۳۸۳ به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي‌شود ازمنابع بودجه اي شركت،كل سهام يكي از شركت هاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد.

در اردیبهشت ماه ۸۳، اساسنامه شركت به پيشنهاد وزارت نيرو به تاييد وزراء محترم نيرو ، امور اقتصاد و دارائـي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد و براي تصويب هيأت دولت به صورت پيشنهاد دو فوريتي ارسال شد. در هيأت محترم وزيران اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت. و در خرداد ماه همان سال براي تائيد شوراي نگهبان ارسال شد.

با اشكال شوراي محترم نگهبان و عودت به هيأت وزيران در تیرماه آن سال ، اصلاح اساسنامه انجام و در مردادماه مجددا ارسال شد.

در شهریورماه ۸۳، اساسنامه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاریخ۳۰/۶/۸۳ از طرف هيأت محترم دولت به وزارت نيرو ابلاغ گرديد.

با ابلاغ وزارت نيرو در تاریخ۳۱/۶/۸۳ ، در جلسه( ۱۹/۷/۸۳) هيأت مديره شركت مادر تخصصي برق - توانير (مجمع عمومي شركت) اعضاي هيأت مديره مشخص گرديدند و باانجام مقدمات امر و صدور حكم مدير عامل در (۳۰/۸/ ۸۳ ) از اول آذرماه ۸۳ شركت رسماً كار خود را آغاز نمود.